O mnie

mgr Alina Przeklasa - prawnik. W roku 2005 ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od tegoż roku zajmuję się tematyką odszkodowań. W latach 2005-2014 pracowałam na stanowisku prawnika w Meritum sp.j. w Bielsku-Białej, następnie od 2014 do 2018 roku w Centrum Pomocy Poszkodowanym ASECUR.

Specjalizuję się w szkodach osobowych, ale także sprawach deliktowych, wypadkach w pracy, wypadkach w szkole, sprawach z zakresu polis indywidualnych - w tym analizie zawiłości zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Prowadzę sprawy z zakresu kapitalizacji świadczeń rentowych, prowadzę negocjacje ugodowe, uczestniczę w posiedzeniach mediacyjnych. W pracy kieruję się zasadą uczciwości względem Klienta. Często świadczę nieodpłatną pomoc prawną osobom potrzebującym, których ciężka sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług prawniczych. Jestem autorką publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń, ukazujących się okresowo w Dzienniku Gazeta Prawna.

Dobro Klienta traktuję jak własne i najważniejsze jest dla mnie zadowolenie osoby, której mogłam udzielić wsparcia oraz pomocy w niewątpliwie trudnych chwilach po wypadku. Swoich Klientów rozumiem doskonale, gdyż sama uczestniczyłam w poważnym wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez pijanego kierowcę.

Prywatnie kocham góry, po których często chodzę, zimą jeżdżę na nartach, a w wolnym czasie podróżuję, gotuję i biegam. W grudniu 2017 roku zostałam mamą Olgi.

Usługi

Oferuję Państwu kompleksową obsługę prawną związaną z dochodzeniem odszkodowań z tytułu doznanego wypadku. Prowadzę sprawy z zakresu:

1. OC sprawcy wypadku, w skład którego wchodzą:

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
- zwrot kosztów leczenia (koszty opieki, przejazdów, leczenia, rehabilitacji)
- zwrot kosztów utraconych dochodów
- zwrot kosztów przekwalifikowania
- renty na zwiększone potrzeby oraz renty uzupełniające
- koszty zniszczonych i utraconych przedmiotów
- zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej
- odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
- zwrot kosztów pogrzebu (w tym także odzieży zmarłego oraz żałobników, koszty stypy)

2. Szkody z OC deliktu, na które składają się:

- upadki na uszkodzonych nawierzchniach
- upadki/poślizgnięcia na oblodzonych/nieodśnieżonych nawierzchniach
- wypadki na niezabezpieczonym terenie (np. na budowie)
- szkody spowodowanych przez zwierzęta (np. pogryzienie)
- wypadki w pracy
- wypadki w szkole

3. Szkody z tytułu posiadanych polis dobrowolnych, tj. na życie, grupowych, innych polis następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

4. Windykacja - pomoc w odzyskaniu wierzytelności od dłużników. Oferuję dochodzenie roszczeń z tytułu zadłużenia. Zarówno na drodze polubownej jak i sądowej. Analiza sprawy jest bezpłatna.

5. Jeżeli czują się Państwo pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, uważają Państwo, że sprawa została umorzona bezpodstawnie, zapraszam na analizę sprawy. Być może istnieje możliwość zmiany stanowiska oraz osiągnięcia sprawiedliwego orzeczenia.

Wszelkie analizy spraw są BEZPŁATNE. Bez względu na decyzję Klienta w przedmiocie późniejszej współpracy, Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych.

Współpraca

Kompleksową obsługę Klienta zapewniam dodatkowo poprzez współpracę z niezależnymi biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz warsztatami naprawczymi. Na stałe współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego, celem reprezentacji procesowej na terenie całego kraju.

Chętnie podejmę współpracę z przedstawicielami pozyskującymi klientów, którzy dołączą do mojego zespołu, a także z warsztatami blacharsko-lakierniczymi likwidującymi szkody komunikacyjne, którym zapewnię obsługę prawną szkód osobowych i komunikacyjnych. Oferuję atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Rozliczenia

Rozliczenie następuje dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Jego wysokość określa zawarta z Klientem Umowa o dochodzenie odszkodowania, zawierająca wszelkie elementy wynagrodzenia znane Klientowi w chwili podpisania umowy. Klient podpisujący umowę z moją firmą ma pewność, iż nie zostanie zaskoczony dodatkowymi kosztami w chwili rozliczenia.

Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie, w zależności od stopnia trudności sprawy oraz jej etapu. Wysokość prowizji nie jest w żadnym wypadku wygórowana.

Wszelkie analizy, spotkania z poszkodowanymi oraz porady są bezpłatne.

W przypadku konieczności przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego Klient otrzymuje pełną i przejrzystą informację o kosztach postępowania oraz sposobie ich rozliczania, a także ryzyku związanego z procesem. Dopiero wówczas podejmuje decyzję, czy wyraża zgodę na postępowanie sądowe.

Publikacje

Moje publikacje z zakresu prawa ubezpieczeń, które ukazały się dotychczas w Dzienniku Gazeta Prawna (format *.PDF)

Na zasadzie słuszności.
(wydanie z dnia 25.07.2017)

 Gdy wypadek spowoduje osoba niepoczytalna, ubezpieczyciele często wykorzystują to, by odmówić wypłaty świadczeń z powodu braku winy sprawcy. W zdecydowanej większości przypadków to podstawa nie tylko niesłuszna, lecz także bezprawna.

Oświadczenie sprawcy nie gwarantuje odszkodowania.
(wydanie z dnia 06.12.2016)

 Coraz częściej ubezpieczyciele oskarżają dochodzących roszczeń o próbę wyłudzenia. Często, by uzyskać odszkodowanie, trzeba iść do sądu.

Brak skazania nie musi blokować zadośćuczynienia.
(wydanie z dnia 24.05.2016)

 Przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń względem towarzystw ubezpieczeniowych na pierwszy rzut oka nie budzą większych wątpliwości. Problem pojawia się w przypadku, gdy sprawca zdarzenia zostaje jedynie ukarany mandatem karnym lub przyjmuje swoją odpowiedzialność na podstawie oświadczenia.

Poszkodowany może liczyć na zwrot kosztów prywatnego leczenia.
(wydanie z dnia 04.12.2014)

 Ubezpieczyciele nie mogą z automatu odrzucać roszczeń ofiar wypadków. Tylko dlatego, że chcą pokrycia wydatków na wizyty lekarskie.

Dziecko nie powinno płacić za błędy opiekunów.
(wydanie z dnia 05.05.2014)

 Niedopatrzenie rodzica w opiece nad małoletnim nie może ograniczać odszkodowania dla niego w razie wypadku.

Zwrot kosztów leczenia także dla rodziny sprawcy.
(wydanie z dnia 11.03.2014)

 Towarzystwa nie zawsze chcą pokrywać wydatki na świadczenia udzielane ofierze, jeśli sprawcą wypadku był członek jej rodziny. Rzecznik ubezpieczonych nie ma jednak wątpliwości, że płacić powinny.

Pokrewieństwo ma znaczenie. Zwłaszcza dla ubezpieczyciela.
(wydanie z dnia 20.12.2013)

 Byłeś pasażerem pojazdu sprawcy, który uległ wypadkowi? Możesz nie otrzymać odszkodowania.

Wydeptany dukt to większe ryzyko.
(wydanie z dnia 02.11.2012)

 Nie każdy upadek na nieodśnieżonym chodniku będzie uprawniał do wystąpienia o odszkodowanie.

Kontakt

Alina Przeklasa
Odszkodowania, Obsługa prawna, Windykacja
ul. Bardowskiego 12/19
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372359989
REGON: 380096669

Numer rachunku bankowego: 26 1050 1070 1000 0092 5538 5206
(ING Bank Śląski)

tel.: +48 504 688 755
e-mail: biuro@przeklasa-odszkodowania.pl